Chat

Onze werkwijze van proces optimalisatie

Graag leggen wij uit hoe wij te werk gaan, welke stappen wij nemen om u bedrijfsprocessen te optimaliseren. Dit doen wij vanuit uw capaciteiten, wensen en behoeften. Rekening houdend met uw medewerkers, uw bedrijfsbelang en de toekomst.


Dan weet u wat u van ons kunt verwachten. Overzicht en rust voor u als klant. Duidelijkheid, daar houden wij van.

Vrijblijvend Kennismaken

We beginnen altijd met een eerste bezoek. Dat kan op locatie, maar met de huidige corona maatregelen kunnen wij dat ook prima online of telefonisch doen.

Tijdens dit gesprek brengen wij uw processen, uw bedrijfsbelang en uw toekomst in beeld. Daar volgen de wensen, eisen en vooral uw manier van werken uit. Rekening houdend met uw medewerkers, zij zijn tenslotte de eindgebruikers.

Wanneer we dit helder hebben, kunnen we de mogelijkheden gaan onderzoeken om uw bedrijfsproces te optimaliseren.

Op basis hiervan kunnen wij een eerste plan en offerte aan u overhandigen. Gaat u akkoord dan starten wij de grondige (software) analyse.

Grondige (software) Analyse

Tijdens de grondige analyse duiken wij met een zeer kritische en open blik in uw bedrijfsprocessen.

Door gesprekken met uw medewerkers analyseren wij de processen, kijken wij wat er goed gaat en welke punten mogelijkheden tot verbetering hebben.

Wanneer dit helder is gaan we onderzoeken hoe wij deze verbeter mogelijkheden optimaliseren met onze software WMS VOX of een stukje maatwerk.

Hierna brengen wij een plan van aanpak uit met een gedegen onafhankelijk advies wat voor u de beste oplossing is voor het optimaliseren van uw bedrijfsprocessen.

Offerte

Dit plan van aanpak bevat een blueprint inclusief verantwoordelijkheden, afspraken en planning voor het optimalisatie proces. En uiteraard een offerte. Hierbij zijn wij reëel en eerlijk.

Hierna horen wij graag uw ideeën, gedachtes en hopelijk een go om ons u te laten helpen uw logistieke processen te optimaliseren.

Voor ons het sein om de software optimalisatie op te starten.

Software optimalisatie

In deze fase gaan wij aan de slag met het automatiseren van uw optimalisatie proces.

Dit automatiseringsproces doen wij cyclisch. Dat wil zeggen dat wij stap voor stap het einddoel bereiken. Een proces van realiseren, testen, in productie nemen. En wanneer het in productie is, het proces monitoren of de oplossing het gewenste effect heeft. En zonodig bijsturen.

Bij elke volgende stap de ervaringen en inzichten meenemen in de volgende stappen. Deze wijze van hoogwaardige en effectieve implementatie van de gewenste functionaliteiten zorgt voor een beheersbare manier om het proces uit te bouwen.

Oplevering en Opleiden

Hier beginnen we eerst met het evalueren van het gehele traject. Waar nodig gaan we dingen bijsturen zodat het eindresultaat optimaal is.

Hierna volgt het opleiden van de key gebruikers van het software systeem, ook al hebben wij hun gedurende het gehele proces al meegenomen.

Ook wordt het Dashboard WMS hier volledig opgeleverd zodat de juiste informatie over uw bedrijf voor handen zijn.

Nazorg en Support

Na de eindoplevering staan wij vanzelfsprekend nog altijd voor uw klaar.

Bij onze support kunt u terecht bij vragen, probleempjes of om te sparren. Ook kunnen wij inloggen op uw systeem om mee te kijken en te assisteren.

Standaard is dit tijdens kantooruren, maar met de mogelijkheid om deze tijden aan te passen aan uw werktijden. Geen probleem.


Wanneer wij werken aan proces optimalisatie brengen wij uw organisatie en doelstellingen in kaart. Hierna gaan we op zoek naar de optimale automatisering invulling hiervan. Hierbij houden wij ten alle tijden rekening met 3 belangrijke factorenProcessen en Mensen


Ons WMS VOX is ontwikkeld vanuit het standpunt van de eindgebruikers. Zij zijn immers de mensen die ermee moeten werken. Zo kijken wij dus ook wanneer we de processen in beeld gaan brengen. Zien en horen wat uw medewerkers in het bedrijf voor handelingen doen. Waar lopen ze tegenaan, wat kan daarin verbeterd worden. Onze uitdaging ligt er dan om hun werk en de processen efficiënter te maken en dus te vereenvoudigen. En deze stappen te automatiseren en uiteindelijk te optimaliseren. Om de medewerkers vervolgens mee te nemen in de nieuwe ontwikkelingen zodat wanneer zij ermee gaan werken het als vanzelfsprekend aanvoelt.Uw Bedrijfsbelang


Bij elke denkproces in het optimaliseren is het belangrijk uw doelstellingen en dus uw bedrijfsbelang mee te nemen. Passen de wensen, ideeën en nieuwe processen bij deze doelstellingen? Alleen dan zal het optimalisatie proces voor uw bedrijf ook echt succesvol zijn en helpen bij uw groei en succes.Toekomstbestendigheid


Innovatie in de logistiek is enorm belangrijk. De ontwikkelingen volgen elkaar snel op en voor uw bedrijf is het belangrijk hierin mee te gaan. Wij zorgen er continue voor dat wij voor zowel de ontwikkelingen in de logistiek als in ontwikkel programmatuur verwerkt zijn in onze dagelijkse bezigheden. Zo kunnen wij u garanderen dat wat wij adviseren, verkopen en implementeren ook daadwerkelijk toekomstbestendig is. Door de modulaire opbouw van onze software is het voor zowel ons als onze klanten zeer gemakkelijk nieuwe onderdelen toe te voegen. Op deze wijze kan onze software bij al uw doelstellingen eenvoudig meegroeien.

Gaan wij samen de uitdaging aan?

Wij hebben ruime ervaring met het automatiseren van de meest uiteenlopende bedrijven met ons WMS VOX of met maatwerk voor de logistieke markt. Wij gaan dan ook graag de uitdaging aan om te bekijken hoe wij met u samen tot een succesvol eindresultaat kunnen komen. Hierbij zijn wij direct, open en kritisch voor het beste eindresultaat.

Samen kunnen we er dan voor zorgen dat uw magazijn kostenbesparend, efficient, soepel en met de juiste controle en sturing in bedrijf gaat.

Neem, uiteraard geheel vrijblijvend, contact met ons op. Wij gaan dan graag op onderzoek uit hoe onze experts u kunnen helpen in het oplossen van uw logistieke uitdaging op zo een manier dat het ook echt aansluit bij uw bedrijf.