WMS VOX: Uitslag


Efficiënt, foutloos, papierloos en snel goederen verzamelen met de uitslag module

Multi Order

Met Multi-Order Picking stelt het systeem u instaat om één of meerdere orders tegelijk te verzamelen. Orders worden zo samengesteld, dat de meest overeenkomende orders met dezelfde artikelen in één batch samengevoegd worden. Dit vermindert de loop afstand en de tijd van verzamelen.

Multi-Order Picking kan o.a. in de volgende orderpick systemen worden toegepast:

 • Statische verzamel omgeving met o.a.
  • Scanning met Mobile Devices
  • Pick to cart
  • Pick to light
  • Put to light

 • Dynamische verzamel omgeving met o.a.
  • Plateau liften
  • Paternoster
  • Miniload
  • Palletkranen
  • Transportsystemen

Single Order

Via Single-Order Picking verzamelt u één order per keer. Afhankelijk van de soort order, de grootte van de order of andere redenen, kan het noodzakelijk of efficienter zijn om Single-Order Picking toe te passen. Denk bijvoorbeeld aan een order die uit Full Pallets bestaat. Deze kunnen dan in één keer het magazijn uitgereden worden naar Expeditie.

Single-Order Picking kan o.a. in de volgende orderpick systemen worden toegepast:

 • Statische verzamel omgeving met o.a.
  • Scanning met Mobile Devices
  • Pick to cart
  • Pick to light
  • Put to light

 • Dynamische verzamel omgeving met o.a.
  • Plateau liften
  • Paternoster
  • Miniload
  • Palletkranen
  • Transportsystemen

Full Pallet

Full Pallet Picking wordt toegepast bij producten waarvan er volle pallets in het magazijn staan en er één op één uitgaan. Het ordersysteem bepaalt aan de hand van de ordergegevens de beste pickmethode. Full Pallet maakt dan voornamelijk deel uit van de Single-Order pick.

Maar een order kan zelf uit meerdere pickmethoden bestaan. Het ene product kan via Full Pallet Pick, het andere via Multi-Order pick.

Full Pallet Picking wordt voornamelijk toegepast bij:

 • Palletkranen
 • Heftrucks
 • Handpalletwagens

Productie

Productie Picking is met name bedoeld om te verzamelen voor productie orders. Een productie order bestaat voornamelijk uit een Bill Of Material. Hierbij kan een deel van de productie order verzameld worden. Het restant van de productie order blijft nog openstaan tot de volgende afroep gedaan wordt.

Met Productie Picking stelt het systeem u in staat om productie lijnen fasegewijs te voorzien van de benodigde producten. Bij grote productie orders wordt niet alles tegelijk naar de productie lijn gebracht.

Het gereed product dat van de productie lijn komt wordt weer als een nieuw product in het magazijn opgeslagen. Of direct voor crossdocking of een andere productie lijn opengesteld.

Of het nu gaat om het bouwen van machines of het maken van producten voor de food, waarbij THT een belangrijke factor vormt. Met Productie Picking bent u in staat om uw productie lijnen op tijd en met de juiste aantallen aan te vullen.

Milkrun

De Milk Run Picking methode wordt met name toegepast om productie lijnen te voorzien van grijpvoorraad. Door een bepaalde grijpvoorraad bij de productielijnen te hanteren, kunnen deze op regelmatige basis aangevuld worden met de Milk Run methode.

De medewerker loopt regelmatig langs alle voorraad locaties bij de productielijnen. Neemt de lege voorraad bakken mee. Maakt in het magazjin een verzamel order aan met behulp van de bakken die weer aangevuld moeten worden.

De benodigde artikelen worden verzameld in de bakken. Daarna gaat de medewerker met de volle bakken weer terug naar de productie lijnen om deze grijp voorraad weer aan te vullen.

Wave Picking

Met Wave Picking stelt het systeem u in staat om binnenkomende orders in bepaalde tijdslots te verzamelen. Bepaalde orders zult u met de best passende transporteur willen verzenden. Om te voldoen aan de tijdslots waarin de transporteur uw goederen bij u komt ophalen, is het van groot belang dat de betreffende orders op tijd verzameld zijn voor de juiste transporteur.

Het WMS VOX beschikt over een tijdslot raamwerk voor iedere transporteur die uw goederen vervoert. Zo kunt u prioriteiten koppelen aan uw orders wanneer deze verzameld moeten worden. Als er gedurende de dag orders binnenkomen zal de druk steeds groter worden naarmate de eindtijd nadert.

Met het Wave Picking systeem wordt de prioriteit van de orders automatisch aangepast aan het tijdslot van de transporteur. Zo kunnen orders een lagere of hogere prioriteit krijgen om verzameld te worden.

Wave Picking kan worden toegepast op alle order pick methoden van het WMS VOX.

Order Controle

Na het verzamelen kunt u nog een extra controle toevoegen op de goederen voordat deze de deur uitgaan. Met de WMS VOX Controle module beschikt u over een waterdichte correcte levering aan uw klanten. Op basis van een aantal criterea kunnen orders in aanmerking komen voor een controle. De controle kan plaats vinden met foto's van de te controleren goederen. Zodat er ook een visuele check plaatsvindt.

In het controle proces bestaat ook de mogelijkheid om diverse taken uit te voeren t.b.v. de verzending van de goederen.
Hierbij kunt u o.a. denken aan:

 • CMR document afdrukken
 • Verzend pallets aanmaken
 • Verzend labels aanmaken
 • Pakbonnen afdrukkken
 • SSCC Labels genereren
 • Terugmelding fouten tijdens picken

Hierna kan de expeditie aan de slag voor de uiteindelijke verzending van uw orders naar de klanten.

Documenten

Begeleidende document bij een zending zijn onontbeerlijk. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld:

 • Stickers met gegevens tijdens verzamelen
 • Verzendlabeling voor vervoerder
 • Pakbon voor klant en/of vervoerder, evt taal gebonden
 • SSCC labels voor gebruik bij bijv. EDI communicatie
 • CMR documenten
 • Klant specifieke documenten

Een zending zal waarschijnlijk nooit zonder een bepaalde vorm van afdrukken van gegevens de deur uit gaan.
Het WMS VOX beschikt dan ook over een rapportage tool waarin documenten gemaakt kunnen worden en gekoppeld aan bepaalde taken in het order uitslag proces.

FeFo/FiFo

De volgorde van binnenkomende goederen is van invloed op de volgorde van uitgaande goederen. Standaard beschik het WMS VOX over FeFo en FiFo. Zijn er andere factoren bij bepaalde producten die een rolspelen bij de uitlevering ervan. Dan kan er voor een andere uitlever strategie gekozen worden. Deze kan dan gelden voor een bepaald product of een groep waar toe de producten behoren. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u.

VAL/VAS

Met de VAL/VAS module is het mogelijk om extra gegevens en acties te koppelen aan de handelingen van de producten. Dit kan uitgevoerd worden op klant niveau, product niveau, productgroep niveau, bestellingen en leveringen.

Op deze manier kunnen bepaalde producten met extra zekerheid afgehandeld worden.

Door bijvoorbeeld altijd extra controle op binnenkomende goederen op basis van klant, productsoort, willekeur uit te kunnen voeren.

Zo zijn er tal van triggers toe te voegen aan de software zodat altijd de juiste extra handelingen verricht kunnen worden en niets gemist wordt.

Uw orders ook efficiënt en foutloos verzamelen?

Neem contact met ons op. Samen kunnen we ervoor zorgen dat er meer balans in de uitslag van uw magazijn komt. Een frisse blik geeft altijd verbeterpunten. Onze specialisten doen graag een scherpe analyse en geven hier een passend advies bij.

Zorg dat u grip en overzicht krijgt over uw magazijnbeheer uitslag. BSI Helpt u graag.

Beste Volgende Actie: BSI

Edward Baarda

Oprichter van BSI en ontwikkelaar van het VOX

Laten we met elkaar praten

+31 33 23 40 322

[email protected]

BSI - Edward Baarda